• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

Бібліотека

Поцікавтесь!

Про учнівське самоврядування

Самоврядування не можна вводити, його можна поступово зрощувати

На першому етапі варто зупинитись на 5-7-х класах як на підростаючому поколінні, що, ставши старшокласниками, поширить досвід самоврядування на всю школу. Необхідно, щоби для цього були всі передумови. У 5-х класах уже поступово вводиться система чергових командирів, сьомі класи за минулі роки звикли до основних форм роботи, необхідних для успішного самоврядування: робота з аналізу та рефлексії в колі, розподіл на п'ятірки, система чергових командирів.

Самоврядування - це сукупність прав та обов'язків дитини, які вона погодилась на себе прийняти

Накладення яких-небудь обов'язків можливе тільки за умови надання прав. Права й обов'язки - це взаємодоповнюючі речі: якщо дається право, то накладається обов'язок, накладається обов'язок - треба дати права. Наприклад, право проводити дискотеку накладає обов'язок залишити приміщення у прибраному стані. На першому етапі неминучі помилки в розумінні взаємозв'язку прав та обов'язків дітьми, і тут важливо грамотно проводити роз'яснювальну роботу й терпимо ставитись до втрати надмірної свободи. Примітка: неможливо насильно дати право (і, відповідно, накласти обов'язок), тому пропоновані вимоги до дитини повинні бути адекватними її реальним потребам.

Самоврядування повинно бути потребою дитини

А цю потребу необхідно виховувати (метод роз'яснення тут не допоможе). Виховання потреби в самоврядуванні полягає у створенні таких педагогічних ситуацій, вибір серед яких сприяв би усвідомленню дитиною себе хазяїном школи (з усіма наслідками, які з цього випливають).

Найбільш сильна реакція на однолітків чи на інших дітей

Цей фактор необхідно не тільки враховувати, а й повсюдно використовувати. Разом із природною потребою дитини в комунікації це дає прекрасну можливість для педагогів для створення педагогічних ситуацій, в яких негативну реакцію на небажані вчинки дитина одержує від дитячого колективу, а не від дорослого.

Педагог - це помічник дитини, а не її керівник (і тим більше не доглядач)

Усвідомленим і прийнятим буває тільки те, що людина зробила й усвідомила самостійно. У зв'язку з цим задача педагога досить складна: з одного боку, коректувати діяльність дитини, з іншого - робити це непомітно. Це можливо, якщо педагоги працюють як єдиний колектив, який створює педагогічні ситуації для самовизначення дитини (в окремому випадку дитина сама йде до педагога по допомогу та пораду). Вплив на дитину окремо й на дитячий колектив повинен бути опосередкованим, а не прямим (прикладом опосередкованого впливу може стати наступний аналіз справи або відмовлення викладача займатись у брудному класі, або стаття в газеті тощо).

Можливість помилятись - основний стрижень самоврядування

Відчути себе хазяїном у школі можна, тільки маючи ряд свобод. Адекватне використання свободи - досить важка задача, рішенню якої й покликані допомогти педагоги. Педагогічний підхід складається не в забороні свободи, а в реакції на її використання.

Самоврядування як елемент виховання важливе не менше, ніж навчальна діяльність

Створення цілісної особистості складається не в накопиченні дитиною набору знань, а в сукупності елементів, взаємозалежних між собою, унаслідок цього не можна жертвувати вихованням заради вивчення предметів, і навпаки.

Основні елементи самоврядування можливі на первинному етапі у школі:

 • Розбивка класу на п'ятірки (від 3-х до 7-и осіб). Розподіл на п'ятірки - справа суто добровільна.
 • Уведення для п'ятірок системи діяльності на рік.
 • Уведення системи чергових командирів.
 • Спільна демонстрація результатів діяльності у паралелях (або навіть між ними).
 • Спільне планування основних свят представниками п'ятірок з різних класів або спільне замовлення на заходи старшокласникам, адміністрації школи, колективу класних кураторів.
 • Колективний аналіз діяльності п'ятірок у класах колективом педагогів, колективна організація низки міжкласних і внутрішньокласних заходів. (Захід класу - справа не тільки його класного керівника.)
 • Профілювання класних керівників за одним з напрямів діяльності.

Умови, необхідні для впровадження вищевикладеної схеми:

 • Перегляд функціонала класного куратора (вивільнення в його функціоналі часу для роботи з п'ятірками та за профілем діяльності).
 • Проведення низки семінарів і тренінгів, які допоможуть людям розібратись у складній системі самоврядування, в явищі, яке виникло самостійно.
 • Зняття з класних кураторів відповідальності за ЯКІСТЬ виступів на сцені й організації справ.
 • Організація вільної шкільної преси.
 • Підтримка та пропаганда даної системи адміністрацією.
 • Регулярні педради кураторів з питань діяльності п'ятірок і системи в цілому.
 • Усвідомлення й відповідальність класних кураторів за ВСІ класи, що входять у цю систему, а не тільки за свій.

Автори: А. Лаврищев, В. Лєбєдєв, Д. Путімцев, Ю. Путімцева

Чим може і повинно бути учнівське самоврядування?

(зі всесвітнього досвіду)

Польша.

1. Учнівське самоврядування творять усі учні школи.Членом учнівського самоврядування ми стаємо автоматично, коли нас приймають до школи, і перестаємо ним бути тоді, коли залишаємо школу. Наприклад, Закон про систему освіти (прийнятий Сеймом Польщі; врегульовує засади функціонування освіти) каже, що Самоврядування творять усі учні школи.

2. Учнівське самоврядування є організацією учнів для учнів.Воно є організацією, незалежною від адміністрації освіти і будь-яких партій чи політичних об’єднань. Це учні вирішують, якими справами буде займатися самоврядування. Тому поле діяльності самоврядування є, по суті, безмежним. Все, що не забороняє закон, є дозволеним. Орган учнівського самоврядування може організовувати дискотеки, але також може організовувати дебати на теми, що стосуються місцевої громади, з представниками мерії, зустрічі з делегатами до парламенту, займатися господарською діяльністю, видавати підручники і книжки, організовувати дослідницькі експедиції до Сибіру чи на Аляску, комп’ютерні курси, засновувати стипендії для найздібніших учнів.. Рішення про те, що робитиме орган самоврядування, залежить лише від нього.

3. Самоврядування представляє інтереси учнів перед вчителями, батьками, органами освіти. Своєю діяльністю самоврядування впливає на шкільне життя, може брати участь у прийнятті рішень, що його стосуються. Згадуваний Закон про систему освіти каже, що Самоврядування є єдиним представником усіх учнів. Закон разом з тим покладає на самоврядування обов’язок вибирати представників до Ради Школи. Це означає, що через своїх представників у Раді Школи самоврядування (разом з представниками Педагогічної Ради і Батьківської Ради) може брати участь у прийнятті рішення про зміст Статуту Школи (дуже важливого документа, в якому, зокрема, записані права і обов’язки учня).

4. Самоврядування є демократичною організацією. Учні самостійно обирають своїх представників, можуть брати участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування. Це дає кожному учневі шанс знайти у школі своє місце.

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні Є людьми!

5. Життя учнів не обмежується стінами школи. Адже кожна школа діє на території міста чи району, які мають свою владу – органи місцевого самоврядування. Тому Учнівське Самоврядування може підтримувати контакти з багатьма організаціями:

• міська (сільська) рада (місцеве самоврядування);

• Молодіжна Рада міста (району) (об’єднує представників самоврядування і молодіжних організацій);

• Районний (міський) орган самоврядування;

• самоврядування в інших школах (району, області, в країні й у світі);

• молодіжні організації;

• заклади культури (будинок культури);

• лікарні, дитячі садки, будинки дитини.;

• доброчинні організації;

• екологічні організації;

• міжнародні організації;

• університет та інші вищі заклади освіти.

6. У кожній школі учні самі вирішують, яка організаційна структура Самоврядування буде для них найкращою. Правові засади не нав’язують спеціальних обмежень. Польський Закон про систему освіти каже: Принципи вибору і діяльності органів самоврядування визначає регламент, схвалений всіма учнями рівним, таємним і загальним голосуванням. Самоврядування як демократична організація повинно відповідати раніше прийнятим засадам функціонування таких організацій.

У школі самоврядування об’єднує від кількох сотень до кількох тисяч учнів. Спільне прийняття рішення такою величезною групою, звичайно, є неможливим. Тому учні школи вибирають своїх представників.

7. Ніхто не є "самотнім островом". Учнівське Самоврядування (УС) є частиною школи, до якої входять також її дирекція, вчителі, батьки, обслуговуючий персонал. Тому робота Самоврядування не може бути відірваною від шкільних реалій.

8. Структура Учнівського Самоврядування

У школі найчастіше діють: Рада Учнівського Самоврядування, Правління (яке часто помилково називають "самоврядуванням") та Ревізійна комісія. Вони можуть мати різні назви – це залежить від традицій школи. Їхні назви, склад та спосіб обрання визначає Регламент Учнівського Самоврядування.

У класі є можливою безпосередня демократія: більшість рішень може прийматися за участю всіх учнів. Тому кількість функціонерів у класі можна зменшити до мінімуму. У класі щонайменше повинні бути Голова і Скарбник. Призначення на інші посади залежить від потреб класу. Вибори діячів Класного Самоврядування відбуваються на початку шкільного року. Ці вибори є таємними.

Голова Класного Самоврядування:

• є представником свого класу у Раді Учнівського Самоврядування;

• представляє клас (і кожного учня окремо) перед вчителями, вихователями і директором школи.

Скарбник Класу:

• співпрацює з Головою у фінансових справах, займається фондами;

• веде фінансову документацію і збирає рахунки.

Далі пропоновані (у школах США) сфери діяльності Учнівського Самоврядування

Випускники

Організація Товариства випускників. Участь в організації зустрічей випускників. Розсилання випускникам шкільної газети. Посадка на території школи дерев на честь видатних випускників. Організація у школі виставки-презентації досягнень випускників.

Екологія

Допомога в організації стояків для велосипедів і їх утримання. Підготовка кампанії "Пізнай навколишнє середовище". Садіння дерев, кущів і квітів, робота на розбивці міських парків. Робота з виявлення джерел забруднення навколишнього середовища. Акція за відкриття велосипедних доріжок. Організація святкування Дня Землі, Днів прибирання Землі і т.п. Розробка довгострокової шкільної програми охорони навколишнього середовища (створення комісії з охорони навколишнього середовища). Організація сесії, присвяченої навколишньому середовищу. Представлення владі резолюції з охорони навколишнього середовища.

Розваги

Вечірній чай для вчителів і обслуговуючого персоналу. Вечірки (День св. Валентина, Свято Весни і т.д.). Пошта св. Валентина. Вечірка на роликах чи ковзанах. Прощальний вечір для випускників. Урочистий бал. Пікнік для . . Святковий банкет для всієї школи. Спільний сніданок на шкільному стадіоні. Вечірка-знайомство для перших класів. Святкова вечеря. Рок-, фольк-, кантрі- та інші концерти. Новорічна вечірка. Вечеря зі спільного казана. Народна забава. Фестивалі. Катання на сіні (літній куліч). Куліч (катання на санах). Уроки танців. Карнавал.

Конкурси

Конкурс на кращий проект прапора школи (класу), герба, печатки, талісмана, гімну. Змагання між класами на знаходження грошей для різних доброчинних цілей. Святкові конкурси на найбільш оригінальне оформлення класу, коридору. День альтернативних видів спорту (хула-хуп, метання тарілок, подушкові бої і т.п.).

Контакти з учнями

Проведення відкритих зборів Учнівської Ради (у США Учнівська Рада відповідає Правлінню Учнівського Самоврядування). Запрошення осіб, які не є членами Ради, до участі в роботі комісії. Регулярні виступи перед учнями зі звітами про роботу Ради. Збір ідей і відгуків учнів. Створення комісії зі скарг. Візити членів Правління у класи і розмови з учнями про наболілі проблеми. Організація Учнівського Форуму.

Контакти з вчителями

Організація спортивних акцій для учнів і вчителів. Розсилання вчителям вітальних листівок з нагоди дня народження. Запрошення вчителів на сніданок до учнівської їдальні. Організація днів визнання вчителів. Запрошення вчителів на збори Учнівської Ради. Організація дискусійних клубів вчителів та учнів. Інтерв’ю з вчителями для шкільної газети. Організація дня, коли учні виступатимуть у ролі вчителів. Надання вчителям протоколів зустрічей Учнівської Ради. Проведення конкурсу "Впізнай вчителя за дитячою фотокарткою". Привітання восени нових вчителів (прощання з тими, що відходять). Організована допомога учнів вчителям за кілька днів до початку навчального року. Публікація в шкільній газеті календаря днів народження вчителів.

Контакти з батьками

Залучення батьків до роботи Самоврядування. Прохання чергувати під час шкільних вечірок. Розсилання листівок (листів) зі словами вдячності батькам, які допомагали реалізовувати плани Самоврядування. Запрошення батьків на збори Ради.

Контакти з адміністрацією

Складення плану регулярних зустрічей учнів з дирекцією школи. Надання протоколів усіх зборів Учнівської Ради. Створення Учнівського Консультаційного Комітету. Запрошення представників адміністрації та їхніх партнерів на вечірки, організовані учнями.

Премії, нагороди і стипендії

Присудження премій за знання або виконання конкретних завдань. Проведення відкритих зборів на тему розподілу стипендій. Вручення премій учням цього року. Прохання до різних лабораторій і гуртків розробити критерії присудження премій за їхніми спеціалізаціями. Зустрічі з місцевими бізнесменами і представниками влади з метою створення стипендіального фонду. Винайдення традиційного способу заохочення відмінників навчання (дошка пошани, статті в газеті, "зал слави" і т.п.). Збирання інформації про можливості отримання стипендії у вищих закладах освіти. Запрошення представників економічних закладів освіти на зустріч із зацікавленими учнями старших класів. Створення Товариства видатних школярів.

Громадянська позиція

Перегляд відеозаписів політичних зборів. Позичання обладнання для голосування на шкільні вибори. Введення до шкільної програми уроків з мистецтва керівництва. Спостереження за проведенням різноманітних виборів у школі. Організація моделі ООН у школі (засідання ООН, різні класи представники різних країн). Участь у засіданнях місцевих органів влади. Запрошення представників місцевої влади і державної адміністрації на зустрічі зі школярами. Знайомство з роботою дорослих, участь у їхній роботі протягом усього дня. Співпраця з місцевими доброчинними організаціями.

Позиція учнів

Організація кампанії з підтримки порядку під час спортивних акцій. Проведення серед школярів анонімного анкетування "Чи любиш ти свою школу?". "Зондування ґрунту" у школі з питань, важливих для її життєдіяльності і не тільки. Отримання згоди на проведення членами Правління дискусій під час уроків. Боротьба з вандалізмом. Опитування думки учнів з політичних і суспільних проблем. Проведення дискусій на теми, що цікавлять учнів. Призначення нагороди "невідомому герою", який сприяє підтримці у школі сприятливої атмосфери, але недооцінюється. Організація дискусії між вчителями і учнями на шкільну тематику.

Консультації

Організація дня професійної орієнтації. Організація дня інформації про вищі заклади освіти. Організація дня інформації про професійну освіту. Створення бази даних про професії. Укладення каталогу вищих закладів освіти. Проведення Дня вищої освіти. Складання списку усіх місцевих центрів професійної орієнтації для молоді. Організація шкільного телефону довіри або співпраця з уже існуючим. Розповсюдження інформації про можливість роботи під час канікул.

Знайомство зі школою

Планування для нових учнів першого тижня у школі. Вивішування привітальних лозунгів. Відвідування нових учнів у їхніх старих школах ще до переходу в нову. Призначення опікунів і гідів серед учнів старших класів. Зйомки відеофільму про один тиждень з життя школи для показу його новим учням. Постановка п’єси-гуморески про те, що пропонує ця школа. Виконання ролі старших братів і сестер. Організація сніданку для нових учнів. Організація вечору знайомств. Підготовка і закріплення гіда за кожним новачком. Прохання до всіх гуртків прислати своїх представників на зустріч з новими учнями. Організація спеціальної зустрічі для нових учнів. Вручення свідоцтва про прийом до учнівського товариства або якоїсь іншої дрібнички напам’ять. Носіння у цей час спеціальних значків та інформування новачків про те, що вони можуть звертатися до Ради зі своїми проблемами. Відвідини старшокласниками учнів перших класів з метою пояснення їм різних аспектів шкільного життя.

Робота для дітей

Добровільна праця в яслах, дитячих садочках чи дитячих будинках. Добровільна праця в бібліотеках – читання і розказування казок дітям. Участь в акції "Зірочка для кожної дитини". Збирання і ремонт різних іграшок. Виготовлення іграшок на шкільних заняттях. Добровільний догляд за дітьми, батьки яких працюють у школі.

Праця на благо школи

Чергування на коридорах. Проведення екскурсій у школі. Обслуговування пунктів інформації для гостей. Складання списків випускників. Ремонт кімнати шкільного охоронця. Встановлення поличок для портфелів біля спортзалів і в їдальні. Участь у складанні меню шкільної їдальні. Заохочення учнів до користування їдальнею. Вивішування інформаційних стендів у коридорах. Пошук цікавих репродукцій і вивішування їх на стінах. Ведення хроніки. Виконання ролі господарів на шкільних вечірках. Допомога в організації шкільних урочистостей. Вивішування скриньки для пропозицій. Зосередження уваги на речах і місцях, які потребують ремонту. Побілка коридорів і залів, догляд за іншими приміщеннями. Допомога шкільним бібліотекарям у розширенні фонду бібліотеки, а також у роботі з читачами. Турбота про зелені насадження навколо школи; садіння дерев, кущів, квітів і догляд за ними. Прибирання території навколо школи. Перевірка справності телефонів-автоматів. Встановлення перед школою стояків для велосипедів. Допомога у зборі грошей на форму спортивних команд, музичних колективів, уболівальників. Проведення кампанії, присвяченої Статуту школи. Планування циклу лекцій.

Громадська діяльність

Зустрічі з представниками місцевої влади з метою ознайомлення з планами розвитку міста. Праця у притулках для бездомних тварин. Зустрічі з представниками місцевих організацій з охорони здоров’я. Збирання книг і журналів для дитячих будинків, лікарень і т.п. Організація місцевого молодіжного центру. Інформування місцевих клубів і організацій про роботу Учнівської Ради. Допомога у створенні і розвитку місцевого історичного музею. Відвідування людей похилого віку вдома та у будинках пристарілих. Участь у молодіжних комісіях міста і країни. Презентація роботи Учнівської Ради на місцевому радіо, телебаченні, у пресі. Представлення інтересів молодших школярів під час дебатів про права молоді. Організація у школі вечора для батьків. Запрошення працівників освіти брати участь у дискусії. Ознайомлення з місцевою історією і подання її учням у цікавій формі. Допомога в організації літнього відпочинку.

Робота для учнів

Організація виставок учнівських робіт: малюнків, рукоділля, фотокарток та ін. Організація пункту прокату касет. Пропаганда серед учнів господарності та економності. Робота шкільного буфету чи кіоску. Організація біржі праці для школярів. – Організація шкільного бюро знахідок. Допомога під час навчальних тривог пожежної команди. Впорядкування системи оцінювання (наприклад, введення чіткої системи підрахунку балів). Організація учнівського бюро добрих послуг. Ведення переліку усіх акцій. Збирання підписів під зверненням з важливих для школи і суспільства питань. Пропаганда страхування серед школярів. Попередження знущання над першокласниками та інших виявів жорстокості. Отримання права на знижки для школярів у місцевих кінотеатрах, тренажерних залах і т.п Координація програми шкільних акцій. Видача учням ідентифікаторів. Надання учням можливості слухати музику під час перерв. Робота шкільного рекламного відділу, послугами якого можуть користуватися різні шкільні гуртки та організації. Організація дошки оголошень для учнів. Розсилання хворим учням листівок і подарунків. Організація "грошової швидкої допомоги" (позичкової каси) для учнів. Підтримування порядку серед школярів. Допомога учням, які відстають у навчанні. Проведення консультацій для учнів. Пропаганда культурних, спортивних та інших заходів. Організація розпродажу вживаних підручників.

Права і обов’язки школяра

Укладення Переліку прав і обов’язків учня. Внесення змін до Статуту школи чи шкільних правил. Створення комісії з прав школяра. Залучення членів учнівської громади до комісії, що складає план роботи школи. Опрацювання системи заохочення і нагородження учнів. Вироблення кодексу честі і створення арбітражної комісії. Поточна інформація про всі зміни у законодавстві, що стосуються прав і обов’язків учнів. Створення учнівської Ради місцевих шкіл. Збір допомоги для погано забезпечених шкіл. Розсилання листів і газет учнівським радам інших шкіл. Спільні поїздки на регіональні зустрічі. Об’єднання зусиль у кампанії з політичних питань, важливих для школярів.

Самоосвіта

"Дні альтернативної освіти". Пропонування занять, які розширюють шкільну програму і розвивають інтереси учнів. Опрацювання програми допомоги учням, що відстають у навчанні. Організація щорічних сесій, семінарів і т.п.

Спорт

Висилання гравцям перед кожною спортивною акцією листівок, записок і т.п. зі словами схвалення та підтримки. Організація Клубу Болільників (шкільної волейбольної команди). Організація банкетів на честь усіх гравців. Організація конкурсів між класами на найбільш активних вболівальників. Торгівля під час матчу смаженою кукурудзою і т.д. Організація шкільного конкурсу на найкращий лозунг вболівальників. Організація днів кольорів школи перед найважливішими матчами. Заохочення до участі у спортивних акціях дівчат. Здійснення вибору лідерів вболівальників. Підготовка курсів для лідерів вболівальників. Організація на час матчів спеціального сектору для лідерів вболівальників. Закупівля для них мегафонів і костюмів. Планування для всієї школи дня на стадіоні. Планування змагань таким чином, щоб кожен міг взяти в них участь. Організація спортивних змагань між класами, гуртками і т.д.

Зустрічі

Організація дискусії. Постановка оперети, концерту, одноактної п’єси, кабаре і т.д. Запрошення лекторів. Організація зустрічей з жителями міста (району) для обговорення проблем. Презентація роботи деяких шкільних майстерень. Виставка у вітринах робіт шкільних гуртків.

Зустрічі з іншими школами

Перегляд фільмів, слайдів, хронік про подорожі. Підготовка зустрічі "Хто є хто?", щоб представити членів Учнівської Ради. Проведення показових зборів Ради. Організація урочистого вступу на посаду новообраної Учнівської Ради. Проведення серед учнів анкетування "Чим повинно зайнятись Правління Самоврядування?". Вироблення системи оцінювання зборів Самоврядування. Організація зборів кандидатів до Ради чи їхніх дебатів. Проведення зборів на тему прав і обов’язків. Урочисте відзначення свят, ювілеїв і т.п.

Навчання лідерів

Посилання кожного року членів Правління на молодіжні курси лідерства. Посилання учнів на конференції учнівських рад (міські, регіональні та ін.). Організація тижневих курсів лідерства (відкритих для всіх учнів). Знайомство з пропонованими школою гуртками, оцінка їхньої роботи наприкінці року, пропозиції стосовно організації нових гуртків. Знайомство з методами активізації (наприклад, різноманітними дискусіями, виконанням ролей і т.п.) та застосування їх у роботі Ради. Введення до шкільної програми уроків з мистецтва керівництва. Планування навчальної програми для новообраних представників.

Свята

Купівля справжньої ялинки і посадка її навесні. Організація зустрічі з представниками інших культур, щоб обговорити святкові звичаї в інших країнах. Організація пошуку великоднього яйця для дітей. Приготування і роздавання святкових подарунків. Організація свята для вчителів. Підготовка і роздавання подарунків з продуктами харчування тим, хто найбільше їх потребує. Організація колядування на коридорах перед святами. Роздавання святкових листівок для всієї школи. Розсилання святкових листівок місцевій владі та іншим учнівським радам. Допомога в організації святкової зустрічі для всієї школи. Святковий прийом для пенсіонерів. Вечір колядок для місцевої громади. Організація святкової пошти у межах школи.

Екскурсії

Створення підручника, який допоможе групам учнів у плануванні екскурсій. Допомога різним класам і групам у плануванні екскурсій. Додаткове фінансування деяких екскурсій. Листування з іншими школами на тему можливості організації поїздок. Оцінювання проведених екскурсій і поїздок з метою уникнення помилок у майбутньому. Обмін між школами. Організація екскурсій до державних установ. Організація транспорту для поїздок на матчі, на обласні чи регіональні зустрічі учнів. Банк інформації про туризм.

Інтереси школярів

Організація зустрічей представників різних професій з учнями. Організація уроків, присвячених знайомству з різними професіями. Організація гуртків і різних майстерень, де учні могли б розвивати свої здібності. Організація ярмарку мистецтв і ремесел. Спонсорування письменницьких і поетичних конкурсів.

Збір коштів

Організація різних розпродажів, аукціонів. Координація різних конкурсів – зі з’їдання бананів, стояння на голові і т.п. Продаж книг і касет, популярних серед молоді. Відкриття майстерні з ремонту велосипедів. Допомога у записуванні дисків та їх продажу. Організація виставки рукоділля. Робота шкільного кіоску чи бару. Підготовка і продаж кулінарної книги. Організація кіоску з прохолоджувальними напоями під час спортивних заходів. Проведення аукціону загублених і знайдених речей. Збір і продаж вторинної сировини. Організація шкільного походу в кіно (отримання відсотків від продажу квитків). Організація матчу між вчителями і працівниками місцевої радіостанції. Допомога різним організаціям у підготовці заходів за процент від прибутків. Організація фестивалів, ярмарків, дружніх зустрічей, карнавалів і т.д. Організація вечорів талантів. Організація вечірок на роликах чи ковзанах. Продаж різних незвичайних речей, наприклад: телефонних і адресних книг учнів, програм футбольних матчів, лампочок для вкручування учням у голову з метою просвіти (чи дироколів для компостування мозків учням).

Охорона здоров’я, безпека

Організація дискусії, семінару і т.п. про шкідливість наркотиків (алкоголю, куріння і т.п.). Організація телефону довіри для учнів. Розповсюдження інформації про наслідки вживання наркотиків. Проведення членами шкільної комісії з наркотиків бесід, присвячених шкоді наркотиків у початковій школі. Організація приїзду лікарів з рентгенівським апаратом у школу, допомога персоналу. Організація Ради безпеки школи. Співпраця з міліцією при оновленні дорожніх знаків. Організація зустрічі на тему демографічного вибуху і його наслідків. Організація зустрічей, виступів, кіносеансів про проблеми молоді, з якими вона має справу сьогодні або матиме у найближчому майбутньому. Допомога у складанні меню шкільної їдальні. Посипання слизьких тротуарів.

Підготувала Шевченко О.О.,

методист відділу освіти Обухівської РДА

Поміркуйте!

Поміркуйте...

Брешем, щоб не вірити

Брехня… Якою б вона не була, вона завжди приносить нещастя… Так кожного з нас вчать з дитинства. Часто ми чуємо, як люди, виправдовуючись, кажуть, що збрехали заради добра… Звичайно, це звучить дуже гарно, навіть здається чесним і величним.
Але ніхто не може знати точно, чи бреше йому людина чи ні… І далеко не всі вірять в те, що говорять інші, адже правду знає тільки одна людина – та, яка говорить, а що вона розказує, це вже зовсім інша справа.
Мені здається, що життя – це чай без цукру… Яким би він гірким не був, він все одно має якийсь свій особливий смак, особливий аромат, до яких з часом звикаєш і які стають чимось незамінним. А цукор – брехня… З ним смачно, але втрачається та неповторність, яка є частиною кожного з нас…
Чому тоді ми брешемо? Напевно, не хочеться, щоб інші дізнались про наші помилки і щоб приховати їх, ми «підсолоджуємо» правду. І чим більше ми кидаємо цукру в свої історії, тим більше стараємось знайти його в словах інших людей… І знаходимо… Навіть в правді можна знайти щось брехливе, якщо дуже постаратися.
Виходить, ми брешемо, щоб не вірити… А тоді у що взагалі вірити? Кому вірити? Навіщо? Кожен сам вирішує, кому брехати і кому довіряти. Напевно, це все, що ми можемо… Вирішити…

Підготувала Шевченко О.О.

Кiлькiсть переглядiв: 114

Коментарi